Crònica sessió ordinària del 30 de setembre de 2021

La sessió del Ple del 30 de setembre es va recuperar la presencialitat a les sessions plenàries gràcies a la bona evolució de la pandèmia. Entre els temes debatuts, destaca l’aprovació de les Ordenances fiscals i preus públics per l’any 2022.

L’alcalde va iniciar la sessió amb el despatx d’ofici informant de les dades d’evolució de la pandèmia i de l’atur. Respecte les dades COVID, des de l’inici de la pandèmia s’han registrat 1.134 casos positius, l’índex de rebrot és de 54 i la RT de 0,84. Respecte les dades de vacunació 15.774 persones han rebut la 1a. dosis essent un 78% del total i la segona dosis l’han rebut un 67% del total de la població de l’Àrea Bàsica de Salut de Montgat-Tiana. Tenen la pauta completa de vacunació 13.733 persones. A les escoles s’ha detectat un sol cas positiu els darrers 10 dies. En relació a l’atur, va informar que respecte l’any 2020 s’ha reduït en 129 persones, ara hi ha 544 persones a l’atur, i la taxa d’atur a Montgat és de 10,04%.

El Ple va tractar i aprovar dos punts de la Comissió de desenvolupament local, recursos econòmics i serveis interns, concretament es va debatre i sotmetre a votació l’ aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics per a l’any 2022 que es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i l’abstenció dels grups d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

A continuació, es va tractar l’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit número 26/2021 del Pressupost municipal vigent que un cop sotmès a votació es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Ja al torn de debat i votació dels punts de la Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat. 

Els regidors i regidores dels grups municipals van aprovar per unanimitat iniciar el procediment per a la revisió d'ofici de l'adjudicació de l’autorització per a la instal·lació i explotació de la guingueta Lot 1 (Platja de les Roques); el conveni d’adhesió a les alertes meteorològiques del Consell Comarcal del Maresme i finalment també es va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, pel manteniment i gestió de les Platges del terme municipal de Montgat.

MOCIONS

Un cop llegides i debatudes les mocions presentades pels grups de Montgat en Comú Podem i ERC-AM a la sessió plenària del 30 de setembre:

Es va sotmetre a votació la Moció per un sistema aeroportuari a Catalunya que superi la proposta d’allargament de la tercera pista a l’aeroport del Prat  que es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i un regidor de Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís, els vots en contra dels regidors i regidores del PSC i un regidor no adscrit, i l’abstenció dels regidors i regidores de Junts per Montgat i del grup SOM de Montgat.

Finalment es va sotmetre a votació la Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals del Consistori.

La sessió va finalitzar a les 22,30 h.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 11:35