Crònica sessió del Ple del 31 de març de 2022

A la sessió del mes de març es van aprovar aspectes rellevants pel municipi com l’ús i regulació de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila, el reglament de Teletreball pels empleats públics i la dotació de romanent per a l’execució de projectes a equipaments i la via pública.

L’alcalde Andreu Absil Solà (PSC) va obrir la sessió informant de l’evolució dels casos de COVID i de vacunació a Montgat del darrer mes així com les dades de l’atur registrades al mes de febrer de 2022, que eren 508 persones. Seguidament, el regidor de Seguretat Ciutadana, Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat), va informar de les dades delictives registrades al mes de febrer i d’una operació conjunta de la Policia local i dels Mossos d’esquadra que ha permès detenir una banda que es dedicava a robatoris i furts a vehicles.

A continuació, es va aprovar per unanimitat el conveni de delegació de competències al Consell comarcal del Maresme, per la prestació de tres projectes de reactivació: Montgat per la millora de l’atenció a la ciutadania post Covid 19, Millora de la imatge pública municipal i Millora del manteniment de la via pública, desenvolupats en el marc del Programa treball i formació 2022, que suposarà la contractació de tres persones, concretament  un auxiliar administratiu/va, un peó de pintura, i un  peó de la construcció.

Tots els grups municipals amb representació al Plenari van aprovar la modificació de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones físiques i jurídiques de l’Ajuntament de Montgat per incloure una modificació proposada per la regidoria de Cultura que té la voluntat de fer arribar la Mostra Literària al màxim públic possible especialment de totes les persones amb vincles familiars, laborals i/o educatius a Montgat.

D’altra banda, a la sessió de març també es va aprovar el Reglament de Teletreball per al personal del Consistori. Un punt de l’ordre del dia que va suscitar debat entre els membres de l’equip de govern i de l’oposició i que un cop sotmès a votació es va aprovar amb els vots a favor dels grups polítics de l’equip de govern PSC-PM, Junts per Montgat i SOM de Montgat, i les abstencions dels regidors i regidores a l’oposició: ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

Els membres del Plenari també van aprovar, en aquest cas, per unanimitat, la imposició de la taxa per la utilització privativa del domini públic de l’aparcament subterrani municipal de la plaça de la Vila i l’ordenança fiscal reguladora núm. 49, així com la modificació de les ordenances núm. 28, que regula la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i l’ordenança fiscal núm. 44, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis culturals.

A la sessió plenària d’aquest mes de març també es va aprovar dues modificacions de crèdit extraordinari, la primera amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern PSC-AM, JuntsxMontgat, i SOM de Montgat i l’abstenció dels grups a l’oposició d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís, per poder dur a terme l’execució de projectes no contemplats o suplementats en el pressupost de 2022, a diversos equipaments i a la via pública, com ara el mur de contenció i pati de l’escola Norai, la rehabilitació de l’escola d’adults TIMO, la construcció de passos de vianants, obres a la platja de les roques, i obres de rehabilitació del centre cívic entre d’altres...  i la segona, per poder atendre una donació solidària de 25.000 euros per pal·liar la situació d’emergència humanitària que doni resposta a les necessitats bàsiques que està vivint la població d’Ucraïna desplaçada als països veïns de primera acollida. La tramesa de la donació es farà a través del Fons Català de Cooperació.

A continuació, el Plenari va aprovar per unanimitat la modificació del Pla de verificació d’activitats comunicades de l’Ajuntament de Montgat 2022- 2026, per tal d’incloure al Pla els habitatges d'ús turístic.

Dos punts rellevants de l’ordre del dia va ser l’aprovació per unanimitat de tots els regidors i regidores de l’establiment del servei d’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila amb la creació d’un aparcament públic aprofitant la disponibilitat de la planta segona de l’aparcament amb l’objectiu de satisfer la demanda d’estacionament en un barri amb poques places d’estacionament, carrers estrets i voreres estretes que no faciliten la mobilitat dels vianants,  així com l’aprovació inicial de la modificació del Reglament d’ús de l’aparcament subterrani de la Plaça de la Vila.

Finalment, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Vilassar de Mar i Tordera per a l’organització de la 18a. edició del Concurs de Música Jove Maresmusic d’aquest any 2022 que té com a objectiu estimular el talent musical dels joves residents als municipis organitzadors i de la comarca.

Ja a la part de control, es va debatre la Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem, Montgat Guanya Més Iniciativa i SOM de Montgat, de suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l’ONU. La Moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups que van presentar la Moció i els regidors i regidores de JuntsxMontgat i s’hi van abstenir els representants del PSC-PM.

Darrera actualització: 14.12.2022 | 21:31