Crònica sessió del Ple del 27 de gener de 2022

La primera sessió plenària del 2022 s’ha tornat a celebrar de manera telemàtica degut a l’increment de casos de COVID enregistrats a tot el país. A la sessió es va assabentar al Plenari del nomenament de dos  policies locals i un assessor per l’àrea de serveis socials.

El passat 27 de gener es va celebrar la primera sessió plenària d’aquest any novament en format telemàtic a causa de l’increment considerable de casos de COVID.

Al despatx d’ofici, l’alcalde Andreu Absil Solà (PSC) va informar de l’evolució de la pandèmia a Montgat, en el que s’ha registrat un augment considerable de casos degut a la variant Òmicron. Concretament, va explicar que l’índex de rebrot és de 6250 i la taxa de reproducció de 1,06. Explica que des de l’inici s’han registrat  2800 persones amb COVID al poble. Respecte l’evolució de la vacunació va explicar que 17.052 persones han rebut la 1a. dosi i 14.800 la segona, un total de 72%. Respecte la tercera dosi o dosi de record no hi ha dades. Les dades del traça COVID a les escoles destaquen grups confinats i casos de COVID a quasi tots els centres educatius de Montgat. Respecte les dades de l’atur, l’alcalde va  explicar que es confirmen les dades de descens respecte gener de 2021, que hi havia 678 persones i aquest gener n’hi ha 512, amb una reducció d’un 12,74%.

A continuació, el regidor de Seguretat Ciutadana Sr. Raül Abad (SOM de Montgat) va informar als regidors i regidores del balanç total de fets delictius registrats a l’OAC de la Policia local de Montgat l’any 2021, que sumen un total de 950 denúncies, 200 més que el 2020, que es van registrar 752 denúncies. Va explicar que del total de 95 denúncies registrades, 310, un 33%, eren denúncies per vulneració de les mesures de prevenció de la COVID a la via pública. Finalment, va  informar que al mes de desembre s’han reduït els fets delictius, robatoris amb violència o força, i s’han han enregistrat 12 als voltants de les estacions de rodalies.

Seguidament, la regidora d’Ordenació del Territori, Mònica Puig (Junts per Montgat) va explicar que el 31 de desembre l’Àrea Metropolitana de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament la suspensió temporal total de les obres d’excavació de terres del passeig perquè s’hi ha trobat sòls “impactats”, es a dir contaminants, que s’han d’analitzar i avaluar. De moment l’Ajuntament està a l’espera dels resultats d’aquestes anàlisis i no hi ha una previsió de quan es reprendran les obres.

Finalment, l’Alcalde Andreu Absil Solà (PSC) va informar al Ple respecte el presumpte cas d’assetjament laboral denunciat per uns treballadors de l’Ajuntament i va llegir les conclusions del procés d’investigació dut a terme.

A continuació, es va donar compte al Ple de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 16 de desembre de 2021 al 21 de gener de 2022 del núm. 2297-2021 al núm. 0116-2022 i dels acords de la sessió de data 2 i 16 de desembre de 2021 de la Junta de Govern Local. (actes núms. 20/2021 i 21/2021).-

Seguidament, es va assabentar als regidors i regidores membres del plenari de la incorporació de personal a la Policia local, concretament d'un nomenament per màxima urgència com a funcionària interina d'una agent de la Policia Local i de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0005-2022 de data 4 de gener de 2022, relativa al nomenament d'un funcionari interí com agent de la Policia Local.

També en el capítol de noves incorporació es va donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0026-2022 de data 10 de gener de 2022, relativa al nomenament com a personal eventual al lloc de treball d’assessor.

Finalment, es va assabentar als regidors i regidores del Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0054-2022 de data 17 de gener de 2022, relativa al nomenament de membre vocal de la Junta de Govern Local.

 

Darrera actualització: 03.02.2022 | 15:26