Crònica sessió del Ple del 26 de maig

Dijous 26 de maig  es va celebrar la sessió ordinària del Ple. De l’ordre del dia en van destacar l’aprovació de les delegacions de regidories i el nomenament de representants a diferents  institucions fruit de l’elecció de la nova alcaldessa Mercè Marín i Planas.

La sessió va començar a les 19.30 h. a l’inici de la sessió l’alcaldessa va informar als assistents de la finalització de la recollida de propostes del procés participatiu dels pressupostos 2022, procés durant el que  s’han recollit un total de 100 propostes; 35 de manera presencial, i 65 presentades de manera telemàtica.

Destacar també la informació facilitada per l’alcaldessa respecte el nomenament definitiu de la Sra. Rebeca Just Cobos com a secretària de l’Ajuntament, que està previst que s’incorpori a les seves tasques el dia 1 de juny.

Per altra banda, la regidora de Recursos humans, Marian Sotos (SOM de Montgat), va facilitar informació de l’aprovació l’Oferta Pública d’Ocupació per l’estabilització temporal, tal com marca la Llei 20/2021 de 28 de desembre, en concret 12 places de personal laboral. Es va informar al Ple que s’ha creat una comissió de seguiment de tot el procés que es durà a terme a partir d’ara.

Al Ple de maig es va assabentar a tots els grups municipals respecte als nomenaments que s’han aprovat fruit de l’elecció de Mercè Marin Planas (JuntsxMontgat) com a Alcaldessa, que són: el nomenament dels Tinents d’Alcalde, Adreu Absil Sola (PSC-PM) i Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat), el nomenament dels regidors i regidores delegades de totes les regidories, el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, així com el nomenament i representant de Montgat del Sr. Andreu Absil Solà com a representant al Consell Metropolità.

Al Ple també es va informar del nomenament de personal eventual, per ocupar el lloc de treball d’assessor de serveis municipals així com de la modificació de la composició de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, recursos econòmics i serveis interns i el nomenament del regidor Andreu Absil Solà (PSC-PM) com a regidor de Salut pública.

Durant el Ple també es va informar de la delegació de l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, a partir del 23 de maig de 2022, al Regidor delegat Seguretat Ciutadana, Sr. Raül Abad Navarrete.

Finalment, també hi van destacar l’aprovació del nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a i l’aprovació del nou règim de dedicació i retribucions i dels càrrecs electes que es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals de l’equip de govern (PSC-PM, Junts per Montgat, SOM de Montgat) i un regidor no adscrit i l’abstenció dels grups municipals a l’oposició (ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa).

Darrera actualització: 05.02.2023 | 19:12