Crònica sessió del Ple del 21 de desembre de 2021

La darrera sessió plenària d’aquest any es va celebrar el passat 21 de desembre a la Sala Pau Casals. En destaquem l’aprovació del Conveni de col·laboració  per a la recollida d’animals domèstics amb el Consell comarcal del Maresme i l'aprovació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2021 amb un total de 12.261 habitants.

Al despatx d’ofici l’alcalde va informar de l’evolució de la pandèmia i va explicar que en un mes ha incrementat en 150 casos, que l’índex de rebrot és de 778 i la taxa de reproducció és de 1,27. En relació a les escoles explica que s’han detectat diversos casos a les escoles del municipi amb grups confinats. Respecte les dades de l’atur hi ha una tendència a la baixa, un 23% menys que l’any passat, amb un total de 510 persones aturades. El regidor de Seguretat ciutadana va informar als membres del Plenari dels fets delictius del mes de novembre, concretament 80 entre estrebades, furts... amb un augment de 33 respecte al mes d’octubre.

A la sessió es va donar compte de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de novembre al 15 de desembre de 2021 del núm. 2099-2021 al núm. 2296-2021 i dels acords de la sessió de data 18 de novembre de 2021 de la Junta de Govern Local.

Seguidament,  es va assabentar als regidors i regidores del nomenament de dues funcionaries de carrera, una com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a Serveis Territorials, i l’altra com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i finalment del nomenament d’una tercera funcionària de carrera com administrativa de Serveis Generals, amb adscripció a Recursos Humans.

A la sessió es van debatre i aprovar tres punts de l’ordre del dia de la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns que es van aprovar en la seva totalitat per unanimitat dels disset regidors i regidores del plenari, concretament:

Es va aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple i el calendari de sessions de la Junta de Govern Local per a l’any 2022 així com l’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021 amb un total de 12.261 habitants.

De la Comissió informativa de Serveis a les Persones es va tractar un únic punt de l’Ordre del dia, la proposta al Ple d’aprovació del nou model del “Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats” amb l’entitat Consell Comarcal del Maresme, que sotmès a votació es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Inclòs per urgència es va debatre i tractar un nou punt de l’ordre del dia relatiu a la proposta d’aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja integral de diferents edificis municipals, que un cop sotmès a votació es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Finalment, els regidors i regidores de l’Ajuntament van debatre la Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya Més Iniciativa,  de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Montgat, que un cop sotmesa a votació no es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores d’ERC, Montgat en Comú Podem, i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís, i els vots en contra dels regidors i regidores de PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat i un regidor no adscrit.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 14:30