Crònica del Ple del 29 de febrer de 2024

Al Ple celebrat ahir es va acordar l’aprovació d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana per cedir un terreny de la Ronda 8 de març per construir-hi pisos dotacionals.

Al despatx d’ofici d'ahir l’alcalde Andreu Absil Solà (PSC) va informar que la setmana vinent s’iniciaran les obres de descontaminació del talús de la platja de Montgat. Segons les seves informacions també es preveu que a mitjans del mes de març una draga aporti sorra a la platja per poder contenir la regressió natural de la sorra i condicionar aquest espai natural de cara la temporada d’estiu. 

A la sessió del Ple  els grups de l’oposició van preguntar per la llicència de construcció dels pisos d’habitatge protegit del Turó del Sastre i van mostrar el seu interès per conèixer i participar en l’elaboració de les Bases d’adjudicació d’aquests edificis que seran de lloguer. L’alcalde Andreu Absil (PSC) va informar que encara no està previst l'inici de la construcció dels edificis i que de moment no s’està parlant de l’elaboració de les bases, però que quan sigui el cas es compartirà la informació.

A la sessió del Ple també es va aprovar la suspensió de la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment dels espais verds i les àrees de joc infantil i esportives de l’espai públic a causa de les mesures cautelars adoptades pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

En relació a la incorporació personal a la plantilla de la Corporació també es va informar el nomenament de dos funcionaris, un com agent de la Policia Local i una segona com a funcionària interina per programa, com educadora social dins del Programa específic Escolta Jove 2024.

Per altra banda, el regidor d’Economia Carlos Benito (PSC) va informar al Ple respecte els informes de comptes generals de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i va dir "el fet més destacable és que Montgat va lliurar fora de termini els comptes generals de l’any 2021 i probablement el informe del 2022 també es reflectirà aquest endarreriment." 

Va haver-hi desacord entre els grups al govern i els partits polítics a l’oposició en la votació de l’aprovació de la modificació de la taxa que paguen els firaires per la Festa Major de Sant Jordi. En concret, l’Ajuntament va proposar l’aprovació d’una rebaixa de la taxa fins a 135€, sense que els grups a l’oposició estiguin d’acord amb la motivació d’aquesta reducció de l’import, motivada en part pel desacord dels firaires respecte la pujada inicial d’aquesta taxa pública fins a 400€. Finalment, el punt es va aprovar amb els vots a favor PSC, Junts i SOM, i els vots en contra ERC, MECP i l’abstenció Liberals per Montgat.

Si que va haver-hi acord dels grups polítics en l’aprovació de la quota anual en concepte del 9% sobre els abonaments rebuts en concepte de participació en els tributs de l’Estat, no implementant-se sobre les percepcions per compensació de la pèrdua de la recaptació municipal per l’IAE i en l'aprovació de la quota anual en concepte del 0,056% de la base liquidable de l’IBI pel quadrienni 2023-2027.

Els regidors de l’oposició, ERC i Montgat en Comú Podem també van mostrar el seu malestar sobre la manca d’informació de l’equip de govern respecte el conveni de col·laboració per a la cessió d’un terreny per a la construcció d’habitatge dotacional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i van demanar a l’equip de govern més informació i consens respecte els projectes cabdals de municipi.

La regidora Mercè Marin (JuntsxMontgat) va explicar que “encara no és té informació del projecte, ni de com seran els pisos ni els espais compartits” i va afegir "primer s’ha d’aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’AMB, per a la futura mutació demanial de la finca propietat de l’Ajuntament situada a la Ronda 8 de març que es destinarà a la promoció d’allotjaments dotacionals, i després es parlarà de com serà el projecte." Tots els grups municipals hi van votar a favor amb el prec dels grups a l’oposició a l’equip de govern de consensuar el projecte de construcció amb l’oposició i els temes cabdals amb tots els grups polítics.

Finalment també es va aprovar per acord de tots els grups el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de l’espai públic que l'Ajuntament haurà de tornar a licitar de zero i s’haurà de prorrogar donat que es tracta d’un servei essencial que no es pot deixar de prestar.

 

Darrera actualització: 01.03.2024 | 09:04