Crònica del Ple del 25 de maig de 2023

Al darrer Ple de la legislatura 2029-2023 es va aprovar la prorroga del contracte de la bressol municipal per un any.

L’alcaldessa ;ercè Marin (Junts  per Montgat) va iniciar el Ple informant que el Ple constituent serà el dissabte 17 de juny a les 12h. Tanmateix va facilitar dades de l’atur a Montgat, que a l’abril del 2023 s’ha reduït en 69 persones respecte l’abril de 2022, que n’hi havia 523.

El regidor de Seguretat Ciutadana Raül Abad (SOM) va  informar respecte un repunt de fets delictius a Montgat, que al mes d’abril ha suposat 58 denúncies per diversos tipus de delictes i va dir “s’està treballant amb els Mossos d’Esquadra per reduir aquest increment de violència que tenim, sobretot a robatoris dins de vehicles i algun domicili”.

El Ple es va iniciar amb la ratificació de l’estimació de la sol·licitud d’accés a l’expedient de licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment dels espais verds i les àrees de joc infantils i esportives de l'espai públic per part d’una de les empreses licitadores.

En relació als punts d’assabentats, primer es va assabentar al Ple a del  nomenament d’una funcionària interina com a Educadora Social, pel programa “Finançament dels serveis socials bàsics” i del fons de prestació “Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials” de la Diputació de Barcelona i  en segon lloc es va assabentar de l’aprovació de  l’adhesió al Pla d'Acció de Participació Sociocultural de la Gent Gran del Consell comarcal del Maresme.

També es va assabentar al Plenari de l’aprovació per resolució d’Alcaldia del II Pla d’Igualtat Local del municipi de Montgat, un document necessari donat que  la desigualtat de gènere és un element estructural de la societat que continua present en tots els àmbits de la nostra societat, i disposar d’un Pla d’Igualtat a Montgat vigent és important pel bon funcionament del desenvolupament de les polítiques públiques municipals.

Per altra banda, també es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i un del  Regidor no adscrit i els vots en contra d’ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa Compromís, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Voluntaris  de Protecció Civil de Montgat. A través de l'aprovació d'aquest conveni el Ple reconeix a aquesta entitat com a associació de protecció civil del poble i queda vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil. El conveni també recull l'atorgament d'una  subvenció directa a l’entitat de 4.000€ per a l'any 2023.

Al darrer Ple de la legislatura també es va aprovar per unanimitat el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Montgat, un document necessari per  a qualsevol organització que vol potenciar un canvi organitzatiu que permeti objectivar els criteris, els procediments i les decisions sobre la gestió de les polítiques de personal i alliberar-les de qualsevol desviació que pugui ocasionar algun tipus de discriminació per raó de sexe o gènere.

Finalment el Ple va aprovar la pròrroga del contracte de serveis de l’escola bressol municipal “Els Montgatets” a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs 2023-2024 amb els vots a favor de l’equip de govern format per PSC, Junts per Montgat, SOM i un regidor no adscrit i l’abstenció d’ERC i Montgat en Comú Podem.

Ja fora de l’Ordre del dia es va admetre a tràmit una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari del Pressupost municipal per a l’adjudicació del contracte d’adquisició i instal·lació de dues plantes refredadores amb bomba de calor per donar servei a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat per import de 180.000€, despesa no contemplada al pressupost del 2023.

 

Darrera actualització: 17.02.2024 | 21:39