Crònica del Ple del 25 de gener de 2024

El Ple de gener es va aprovar el Pla Local de Joventut 2024-2027.

El Ple de gener es va iniciar amb el despatx d’ofici i diverses informacions, amb una dada rellevant respecte la reducció d’un 34.9% els accidents a les vies urbanes de Montgat respecte el 2022. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana Raül Abad (SOM) "les accions de mobilitat realitzades l’últim any a diversos punts de Montgat comencen a donar resultats".

També es va assabentar al Ple de la resolució de l’alcaldia respecte al recurs especial presentat per l’empresa CAN CET respecte la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de Montgat i nomenament d’una funcionària interina per acumulació de tasques, com a Educadora Social.

Al Ple de gener tots els grups municipals van aprovar les assignacions als grups polítics municipals corresponents a l’exercici 2022 i a la part proporcional de l’exercici 2023, fins al final de mandat.

Repecte l'ampliació del contracte de neteja d'edificis municipals, la regidora Mercè Marin (Junts per Montgat) va explicar que l’ampliació de serveis de neteja a diversos edificis municipals motivava la modificació del contracte de serveis de neteja adjudicat a l’empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU. Sotmès a votació el punt es va aprovar acord de tots els grups polítics.

En relació a l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de neteja de diferents edificis municipals, el regidor Daniel Fuentes (MECP) va demanar “que s’obri el debat i s’estudiï la re municipalització dels serveis i que es recuperin serveis subcontractats”. La Regidora Mercè Marín (Junts per Montgat) va respondre que “durant l’any de durada de la prorroga hi haurà temps per debatre sobre la possibilitat de municipalitzar aquest servei”. La prorroga del contracte també es va aprovar per unanimitat.

En relació a l’aprovació del Pla Local de Joventut 2024-2027 els regidors dels grups a l’oposició ERC i Montgat en Comú Podem van manifestar el seu desacord vers temes com l’habitatge i l’ocupació, temes que preocupen als joves i que segons el seu parer no s’aborden des del Pla Local de Joventut.

Concretament el Sr. Daniel Fuentes (Montgat en Comú Podem) va opinar que “el diagnòstic és bo però no dona resposta a la necessitat dels joves ni en habitatge ni en precarietat laboral”, pel seu cantó “Alba Hernández (ERC) va dir que “que el Pla no dona resposta a la problemàtica d’accés a l'habitatge per part dels joves”. La regidora de Joventut Marta Zorrilla PSC) va contestar que “el Pla Local de Joventut és un document viu sobre el que s’anirà treballant per millorar-ne els aspectes.” La regidora Mercè Marín (Junts per Montgat) va afegir que Montgat no té competència ni Oficina d'Habitatge però que estan a punt de construir dos edificis més d'habitatge social i un nou edifici de vivenda dotacional a la zona del Mercat.

Al torn de votacions el Pla Local de Joventut es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern format per PSC, SOM, Junts per Montgat, al que es va afegir el vot favorable del regidor de Liberals per Montgat i els vots en contra de Montgat en Comú Podem i ERC.

Ja al torn de debat de la Moció presentada per ERC i Montgat en Comú Podem per a la millora i la dignificació del Parc de les Bateries i el barri de Can Ciurana, els regidors del govern i de l’oposició van mantenir opinions contràries respecte les condicions del Parc, les inversions realitzades els darrers anys i el manteniment de la zona verda. Segons el regidor de Parcs i Jardins, Francesc Garcia (Junts  per Montgat) “des del 2020 s'han fet inversions per 200.000€ al Parc de les Bateries, s’ha invertit en mobiliari urbà, en enllumenat, en la zona de la petanca i en millora general de les condicions de la zona”. L’oposició formada per ERC I MECP consideren que “hi ha zones del Parc amb baix manteniment on s’hi acumula brutícia i s’hi hauria d’actuar, en especial la zona d'accés des de les Mallorquines”.

Un cop debatuda per part de tots els grups municipals la Moció es va desestimar amb els vots en contra dels regidors/es del PSC, SOM i Junts, l'abstenció de Valents i els vots a favor d'ERC i MECP.

Darrera actualització: 17.02.2024 | 20:31