Crònica del Ple del 21 de desembre de 2023

Al Ple de desembre es va aprovar el contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de l’espai públic per un import de 2.177.966,37 €.

A la darrera sessió del Ple de l'Ajuntament celebrat ahir a la Sala Pau Casals es va aprovar la revisió anual del Padró municipal d'Habitants a data 1 de gener de 2023. Des d'aquesta data, la xifra oficial de població de Montgat és de 12.462 habitants.

A la sessió ordinària també es va donar compte de l'aprovació del “Pla d’Accessibilitat a la via pública i transports del municipi de Montgat TM: Montgat” redactat per la Diputació de Barcelona. El Pla defineix les accions i actuacions en matèria d'accessibilitat i mobilitat que s’hauran d’aplicar durant els propers anys als projectes urbanístics que es duguin a terme a Montgat, tot plegat enfocat a millorar l'accessibilitat i la mobilitat de les persones.

Per altra banda, com ja és habitual a la sessió de desembre els regidors i regidores de l'equip de govern i de l'oposició van aprovar el calendari de sessions de les Juntes de Govern Local, que es celebraran amb caràcter general el primer dijous de cada mes a les 13.30 h i el tercer dijous de cada mes a les 9 h del matí, excepte al mes d'agost que no se'n celebren. Així com el calendari de sessions del Ple que s'han fixat pel darrer dijous de cada mes a les 19.30 h a la Sala Pau Casals de Montgat.

A la sessió del Ple també es va aprovar la delegació de competències entre l’Ajuntament de Montgat i el Consell Comarcal del Maresme, per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia. L’objectiu d'aquest conveni és adherir-se a aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Maresme que permet proporcionar als Ajuntaments del Maresme eines i assessorament per a un millor control de la despesa energètica i per a la presa de decisions que permetin eficiència i estalvi energètic. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els regidors de l'equip de govern PSC, SOM, Junts per Montgat, i els regidors i regidores de l'oposició, un regidor de Liberals per Montgat i els dos regidors de Montgat en Comú Podem. S'hi van abstenir els regidors d'ERC.

També es va posar sobre la taula l’aprovació provisional de la “Segona modificació del Pla Parcial del Pla de Montgat a la parcel·la R2.1" que es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics municipals donat que la modificació sol·licitada per un particular  no comporta augment de l’aprofitament urbanístic de la finca. 

Finalment, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la proposta d’adjudicació del contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de l’espai públic a  l’empresa URBACET, S.L.U per un import de 2.177.966,37 €. El regidor de Parcs i Jardins, Francesc Garcia Arrocha (Junts per Montgat) va explicar les millores presentades per l'empresa que contemplen el subministrament i plantació de 20 arbres anual, la plantació de 600 plantes anual i altres serveis i  altres serveis com renovació de reg, enjardinaments, etc.. Hi van votar a favor tots els regidors i regidores de l'equip de govern PSC, SOM, Junts per Montgat, els regidors i regidores d'ERC i un regidor de Liberals per Montgat. S'hi van abstenir els regidors de Montgat en Comú Podem.

Per acabar es va debatre i aprovar per unanimitat de tots els grups la Moció presentada pels grups a l'oposició ERC i Montgat en Comú Podem sobre de suport al Dia internacional de les persones amb discapacitat / diversitat funcional alhora que es va demanar a l'equip de govern més accions i programes encaminats a facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat funcional i que l'Ajuntament impulsi la celebració  del Dia Internacional amb la programació d’activitats, manifestos i actes per a la seva visibilització.

Darrera actualització: 12.02.2024 | 21:03