Crònica del Ple de la sessió del 29 de setembre

Dijous 29 de setembre es va celebrar la sessió ordinària del Ple. En destaquem la incorporació de personal tècnic a la plantilla i l’aprovació de la resolució parcial del contracte de subministrament de tecnologia per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic

La sessió va començar a les 19.30 h. a la Sala Pau Casals.

L’alcaldessa Mercè Marín i Planas (Junts per Montgat) va obrir la sessió i va  informar als regidors i regidores del Plenari que s’han obert noves línies de subvencions, cinc de les quals adreçades als alumnes de segon cicle d’infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat; per la compra de llibres, material escolar, sortides i colònies, activitats extraescolars, despeses per a l’adquisició d’ordinadors o tablets. Va afegir que també hi ha una subvenció de beques al suport de treballs de recerca i investigació per als alumnes de Batxillerat. En relació a l’àmbit esportiu va explicar que hi ha dues línies, una de suport a esportistes individuals de Montgat; per a la pràctica i la promoció de l’esport, i la segona per a projecte i activitats educatives-esportives desenvolupades i gestionades per les entitats esportives de Montgat. En relació a Promoció Econòmica, hi ha subvencions per a empreses de nova creació.

També va explicar que ha finalitzat el període de presentació i votació de propostes dels pressupostos participatius i que properament es donarà el resultat de la participació i les votacions. També informa de la bona acollida que ha tingut la recollida de les targetes lectores per l’obertura dels contenidors intel·ligents i que els que no s’han recollit es repartiran porta a porta a cada habitatge.

Respecte noves incorporacions de personal a l’Ajuntament es va assabentar al Plenari del nomenament d’una funcionaria interina com a treballadora social, pel programa nomenat “Finançament dels serveis socials bàsics”, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, des del 20 de juliol de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 i el nomenament d’un funcionari interí per acumulació de tasques, com a Tècnic mitjà de gestió, amb adscripció a Serveis econòmics.

A continuació, tots els grups municipals del Plenari van aprovar per unanimitat iniciar el procediment de resolució parcial del contracte de subministrament de tecnologia per a la millora energètica i servei integral de l’enllumenat públic. L’abast de la resolució contractual és exclusivament el de la prestació de subministrament elèctric, definit als plecs amb el concepte “P1e – despeses energètiques”, ja que l’Ajuntament té previst adjudicar-la mitjançant un acord marc de l’ACM al qual es troba adherit l’Ajuntament, fet que suposarà un estalvi pressupostari a la corporació.

Finalment, ja a la part de control es va llegir i debatre la Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, MONTGAT EN COMÚ PODEM, i MONTGAT GUANYA-MES-INICIATIVA-COMPROMÍS, en defensa de la participació, la transparència i la sostenibilitat en la transformació urbanística del barri de les Mallorquines. Un cop votada per tots els grups municipals  la Moció no va prosperar amb els vots en contra de Junts per Montgat, de PSC-CP, SOM de Montgat i un del Regidor no adscrit i els vots a favor  d’ERC-AM, dos membres del grup municipal Montgat en Comú Podem, un membre de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 19:45