Crònica de la sessió extraordinària del Ple del 20 de novembre de 2023

El pressupost i la plantilla de personal pel 2024 es van aprovar per 10 vots a favor dels membres de l'equip de govern, i sis vots en contra i una abstenció de l'oposició.

A la sessió extraordinària celebrada el passat 20 de novembre el Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2024 per un import de 15.752.958,00 euros.

La proposta d'aprovació va ser presentada pel regidor d'Economia Carlos Benito (PSC) que va destacar la voluntat de l'Ajuntament de mantenir un any més "una pressió fiscal baixa per no pressionar més l'economia de les famílies montgatines que pateixen els increments de preus de lloguers, hipoteques, aliments, etc...".  Per aquest motiu, l'Ajuntament ha cercat finançament extra a través de prèstecs bancaris per poder finançar part del pressupost municipal, que ha patit una davallada d'ingressos respecte d'altres anys, en concepte de sancions i l'impost de les plusvàlues.

El regidor va explicar que els increments més destacats del pressupost són en la millora d'equipaments, via pública, medi ambient, noves tecnologies i l'adquisició d'un terreny. En relació al increment de les despeses de personal va explica que "l'increment de personal ha suposat un augment d'un 26% durant els últims quatre anys i l'increment previst pel 2024 és d'un 6,5%".

Com les famílies l'Ajuntament també ha tingut un fort increment de costos motivats per l'actualització de contractes gestionats per tercers (com la neteja viària, la neteja d'edificis, el manteniment de parcs i jardins), i la pujada dels subministraments bàsics com la llum, el gas, l'aigua i l'increment d'altres preus de materials i de la facturació de proveïdors de l'Ajuntament.

Per altra banda, el regidor Carlos Benito (PSC) va explicar que es preveuen 2,88MM€ per inversions a la via pública (en asfaltats, pacificació de vies, clavegaram, escoles), que es financaran amb prèstecs bancaris. 

Un cop debatudes les línies generals del pressupost per part dels regidors i regidores de l'equip de govern i de l'oposició, que van mantenir la seva posició de control i van demanar que es tinguessin més en compte les seves propostes donat que valoraven necessari incrementar els ingressos per millorar els equipaments públics i els serveis municipals, es va aprovar el pressupost i la plantilla de l'any 2024 amb els vots a favor dels regidors i regidores de l'equip de govern format pel PSC, SOM de Montgat, i Junts per Montgat, i els vots en contra dels regidors i regidores de l'oposició, quatre membres d'ERC, dos membres de Montgat en Comú Podem i l'abstenció del Regidor de Liberals per Montgat (Valents).

Darrera actualització: 12.02.2024 | 21:46