Crònica de la sessió del Ple del 22 de desembre

La darrera sessió del Ple d’aquest any 2022 es va celebrar el passat 22 de desembre i es van aprovar el calendari de les sessions del Ple i de la Junta de govern local fins al mes de maig de 2023.

La sessió del Ple de desembre es van aprovar el calendari de les sessions de la Junta de Govern local fins al mes de maig de 2023. La Junta es celebra dues sessions ordinàries al mes, amb caràcter preferent el primer i tercer dijous de cada mes, a les 18 h, excepte quan s’escaigui en festiu o vigília. El Ple de l’Ajuntament també va aprovar per unanimitat  el calendari de les sessions del Ple fins al mes de maig de 2023, que es celebren l’últim dijous de cada més a les 19.30 h

A continuació la sessió del Ple va aprovar per unanimitat la concessió d’una subvenció nominativa a la Fundació Gressol Projecte Home, per import de 4.000 euros destinada a promoure la sensibilització social i la prevenció tractament i reinserció social en l’àmbit de les addiccions a Catalunya i tenint un dels seus centres a Montgat per l’exercici 2022

També va haver-hi unanimitat en l’aprovació de la primera addenda al conveni de col·laboració de 12 l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació i els ajuntaments d’Alella, Montgat, Tiana i el Masnou, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria per regular els canvis que s’han produït pel proper curs 2022-2023

Per urgència i fora de l’ordre del dia es van incloure tres punts de l’ordre del dia, el primer d’ells prendre coneixement de l’estat d’execució de les actuacions previstes a l’acord d’aquest Ple de 30 d’octubre de 2019, mitjançant el qual es va assignar l’import romanent de la inversió de tecnologia LED a la substitució de diferents punts de llum del municipi. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM de Montgat, i el Regidor no adscrit i amb les abstencions d’ERC-AM, un membre de Montgat en comú Podem i un membre del grup municipal de Montgat Guanya-Més-Iniciativa i Compromís.

A continuació, es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la revisió anual del Padró Municipal d’habitants a 1 de gener de 2022 amb una xifra de població resultant per Montgat de 12.318 habitants.

I per finalitzar la sessió, tots els grups van aprovar la compatibilitat de la Tresorera Municipal, per una segona activitat per a la realització de les funcions de coordinació i impuls de les tasques del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona (CSITAL), modalitat online i presencial i en horari no comprès en la seva jornada laboral.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 22:11