Crònica de la sessió del 24 de novembre

A la sessió l'alcaldessa va informar sobre el procés participatiu per donar nom a una plaça de l’antiga illa Farggi.

L'alcaldessa Mercè Marín i Planas (Junts per Montgat) va explicar que fins el 9 de desembre, és obert el període de votació i que les propostes finalistes proposades per la ciutadania i finalment escollides per la comissió del nomenclátor, són: Plaça de Joaquim Galceran, Plaça 1 d'Octubre,- Plaça de la Porcellana, Plaça del Montgat del Fum, Plaça de Clara Campoamor, Plaça de la Igualtat, Plaça de Pere de José i Hermens i Plaça del Record.

Va informar que qualsevol persona major de 16 anys residents a Montgat pot  votar una d’aquestes vuit propostes, i que els resultats de la votació seran avaluats per la comissió del noménclator que serà qui proposarà l'aprovació del nom de la plaça al Ple.

A continuació va informar  a tots els assistents que la propietària de la Montgatina està acabant d’enderrocar tot l’amiant que hi ha a l’antiga fàbrica de porcellana, tal com se’ls hi va requerir; En relació a les persones que ocupaven l’espai, es van mantenir diverses reunions de coordinació amb responsables polítics i personal tècnic municipal per tal de planificar l’actuació.

El regidor de seguretat Ciutadana Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat) va informar sobre el desenvolupament de la Junta Local de Seguretat que es va celebrar el 3 de novembre. Segons les informacions facilitades, diu "Montgat està per sota en relació als municipis del Maresme, pel que fa a robatoris i delictes. Robatori amb força s’ha reduït un 18% i ha augmentat els furts. Podem destacar que la Policia Local de Montgat ha intervingut en un 46%  en detencions i el 54% el Mossos d’Esquadra. Pel que fa a la resta del municipis estan en una mitjana del 27%. També pel que fa a les diligències realitzades amb detinguts Montgat està per sobre la de mitjana amb un 37% , quan la mitjana és un 33%".

El Ple es va iniciar amb els assabentats d’incorporació de personal tècnic a la plantilla de personal, concretament amb el nomenament d’un funcionari interí com a treballador social, pel programa ApropAMB 2022, i el  nomenament d’una funcionària interina per acumulació de tasques, com a administrativa, amb adscripció a serveis socials fins el 8 de maig de 2023.

D’altra banda tots els grups polítics del plenari van aprovar per unanimitat desestimar el recurs de reposició presentat per Barcelona Lettings, S.L. contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Montgat segons el qual s’imposa una sanció pecuniària de vint-i-set mil euros (27.000 €) a aquesta empresa com a responsable de la comissió d’una infracció de caràcter molt greu, consistent en l’execució d’obres contràries a l’ordenament jurídic urbanístic en terrenys classificats com a sistemes urbanístics generals.

Finalment, tots els grups polítics van aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella, i Masnou per a la realització d’un programa de formació i inserció (PFI-PTT) de dos perfils professionals adreçat a joves de 16 a 21 anys residents dels municipis pels cursos 2022-2023 i 2023-2024.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 21:40