Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general per comissió de serveis

Bases publicades en el BOPB de data 27 de març de 2024.

Termini de presentació d'instàncies : 12 d'abril de 2024

Darrera actualització: 26.03.2024 | 11:07