Convocatòria borsa d'agents Policia Local

Bases publicades al BOPB i al taulell d'anuncis en data 4 d'abril de 2023.

Llista provisional de persones admeses i excloses publicada al BOPB en data 17 de maig de 2023.

Llista definitiva de persones admeses i excloses publicada a l'e-tauler el data 6 de juny de 2023.

Acta de resultats publicada a l'e-tauler en data 13 de setembre de 2023.

Procés selectiu finalitzat.

Darrera actualització: 13.09.2023 | 12:31