Bústia ètica

Què és?

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer comunicacions o alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars que la ciutadania conegi o sospiti i vulgui comunicar a l’Ajuntament de Montgat.

L’Ajuntament de Montgat ha habilitat la Bústia Ètica, un canal de comunicació segur perquè els veïns i veïnes de Montgat puguin denunciar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o a la gestió de fons públics de l'Ajuntament.

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament ha habilitat un formulari web on es recullen les denúncies sobre:

- L’ús o destinació il·legal de fons públics.

- Qualsevol conducta que comportin conflicte d’interès o l'ús en benefici privat d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Atenció! Aquest formulari no és per enviar queixes per multes, sancions i o altres actes administratius particulars.

La denúncia o comunicació ha d'estar formulada de forma correcta, adequada i amb un llenguatge i formes que no siguin ofensives.  

Com podeu fer servir la bústia ètica?

- Feu una breu descripció dels fets que voleu denunciar i assenyaleu com es pot verificar el que ens comuniqueu.

- Aporteu tota la documentació disponible sobre l'assumpte. Podeu facilitar la informació sensible mitjançant un fitxer adjunt.

Identitat de la persona denunciant:

Les persones denunciants podeu demanar que es mantingui reservada i secreta la vostra identitat, que només pot ser comunicada a les autoritats judicials.

Encara que no us vulgueu identificar, és molt recomanable que faciliteu, com a mínim, una adreça electrònica (anònima si voleu) i/o un núm. de telèfon perquè l’Ajuntament pugui contactar amb vosaltres.

El sistema permet establir un canal de comunicació totalment anònim entre la persona denunciant i qui recull la denúncia.

La presentació d'una denúncia no esta subjecta a cap formalitat, per tant, l'ús d'aquest formulari és opcional.

Qui vetllarà pel seguiment de les denúncies:

El Pla de mesures antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 30 de març de 2023 regula la creació d'una Comissió tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla antifrau de la qual formaran part, almenys, els empleats públics que ocupin les responsabilitats següents: Secretaria, Intervenció, contractació pública i serveis jurídics, funcionari o empleat públic que exercirà funcions de secretaria.

 

 

 

Tanca Formulari

Formulari de la Bústia Ètica

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Protecció de dades

Per tal de realitzar la petició, necessitem el vostre consentiment exprés i, per tant, caldrà que marqueu la casella “SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT”.

Abans de prestar el vostre consentiment cal que llegiu la informació de protecció de dades següent:

Responsable: 

Ajuntament de Montgat
Adreça: Plaça Vila, s/n, 08390 Montgat
Telèfon: 934 694 900
Correu electrònic: montgat@montgat.cat

Finalitat:

Gestió de l’enviament dels formulari.

Legitimació:

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Les dades no seran cedides a tercers, tret d’una obligació legal.

Exercici de drets:

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les vostres dades a través de la seu electrònica.

Més Informació:

Podeu trobar més informació a l'apartat de protecció de dades


Darrera actualització: 24.05.2023 | 13:52
Darrera actualització: 24.05.2023 | 13:52