Crònica sessió del 9 de setembre de 2021

La sessió extraordinària del  Ple de setembre es va celebrar el passat dia 9 de manera telemàtica.

A la sessió es van tractar dos únics punts de l'ordre del dia: 

En iniciar-se el Ple, els regidors i regidores van debatre la proposta al Ple d’aprovació de l’adjudicació del contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi de Montgat, que un cop sotmès a votació es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, i un regidor no adscrit i l’abstenció dels grups d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís.

A continuació, el regidor de Finances, Carlos Benito (PSC) va exposar les línies generals del Compte General de la Corporació de l'exercici 2020, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals de la Corporació.

La sessió va finalitzar a les 19,17 h.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 10:46