Pressupost municipal 2022

Consulteu l'Anunci de l'aprovació definitiva del Pressupost de la Corporació per a l’any de 2022, la plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat, les bases d’execució i el Pla estratègic de subvencions 2021-2023.

Darrera actualització: 06.01.2022 | 21:32