Exercici 2022

Consulteu l'execució trimestral als documents al marge i a l'enllaç de la seu electrònica

La informació recollida als arxius d’execució trimestral del pressupost 2022 és provisional i conté els apunts registrats a la comptabilitat municipal fins al 16 de gener de 2023.

  • Ingressos: Recull els drets reconeguts per l’Ajuntament fins a la data indicada.
  • Despeses: Recull les obligacions reconegudes fins a la data indicada més l’import previst per fer front a obligacions previstes o compromeses.
Darrera actualització: 19.01.2023 | 11:14
Darrera actualització: 19.01.2023 | 11:14