Relació de contractes

  • Relació de contractes menors (històric)

    • Els contractes menors (contractes d'import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d'altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d'aquest tipus de contractes, indicant, entre d'altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

  • Registre de factures

    • Quantes factures s'han fet arribar a l'ens? A què corresponen? Aquí en trobaràs la relació.
  • Modificacions de contractes

    • Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades. (Disponible a: Generalitat de Catalunya).
Darrera actualització: 17.01.2022 | 12:24
Darrera actualització: 17.01.2022 | 12:24