Comissions informatives

Composició comissions informatives

Estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de Regidores i Regidors de la Corporació, amb la possibilitat que els que tinguin més d'un representant  puguin nomenar un substitut o substituta, aplicant-se per a les votacions el vot ponderat, en funció del nombre de Regidors o Regidores representat en el Ple de l'Ajuntament de la manera següent:
  

 • Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)                1 representant = 5 vots
 • Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progres (PSC-CP)      1 representant = 3 vots
 • Junts per Montgat (Junts)                                                                              1 representant = 3 vots
 • Som de Montgat (SDM)                                                                                 1 representant = 2 vots
 • Montgat en Comú PODEM (MECP-ECG)                                                     1 representant = 2 vots
 • Ciudadanos                                                                                                   1 representant = 1 vot
 • Montgat Guanya – Més – Iniciativa i compromís                                          1 representant = 1 vot

Funcions i competències

Les Comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes  que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com fer el seguiment de la gestió de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les Regidores i Regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al propi Ple.

Per l'actual mandat corporatiu, es va aprovar la creació de les següents comissions informatives: (Acord Ple 11de juliol de 2019) 

Comissió Informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns, que inclourà les següents matèries

 • Recursos Econòmics.
 • Recurs humans i Serveis Interns.
 • Qualitat, avaluació de servis públics i bon govern.
 • Programació i Coordinació.
 • Ciutadania.
 • Participació ciutadana.
 • Ciutadania.
 • Promoció econòmica.
 • Comerç  i Consum.
 • Seguretat Ciutadana.
 • Turisme.
 • Foment de l'Ocupació.
 • Totes aquelles matèries no expressament atribuïdes a una altra Comissió informativa.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones, que inclourà les següents matèries

 • Acció Social.
 • Gent Gran.
 • Salut.
 • Polítiques d´Igualtat.
 • Cooperació i Solidaritat.
 • Educació.
 • Joventut.
 • Cultura i Festes.

Comissió Informativa del Territori i Sostenibilitat, que inclourà les següents matèries

 • Ordenació i Gestió del Territori.
 • Habitatge.
 • Obres i Infraestructures.
 • Manteniment, Via Pública i parcs i jardins
 • Manteniment d´edificis municipals.
 • Servis Municipals.
 • Mobilitat i Transports.
 • Sostenibilitat i Medi Ambient
Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:26
Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:26