Comissions informatives

Funcions i competències

Les Comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes  que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com fer el seguiment de la gestió de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les Regidores i Regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al propi Ple.

Per l'actual mandat corporatiu, es va aprovar la creació de les següents Comissions Informatives: (Decret 1201-2023 de 7 de juliol de 2023)

Comissió Informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns, que inclourà les següents matèries

 • Recursos Econòmics.
 • Recurs humans i Serveis Interns.
 • Qualitat, avaluació de servis públics i bon govern.
 • Programació i Coordinació.
 • Ciutadania.
 • Participació ciutadana.
 • Ciutadania.
 • Promoció econòmica.
 • Comerç  i Consum.
 • Seguretat Ciutadana.
 • Turisme.
 • Foment de l'Ocupació.
 • Totes aquelles matèries no expressament atribuïdes a una altra Comissió informativa.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones, que inclourà les següents matèries

 • Acció Social.
 • Gent Gran.
 • Salut.
 • Polítiques d´Igualtat.
 • Cooperació i Solidaritat.
 • Educació.
 • Joventut.
 • Cultura i Festes.

Comissió Informativa del Territori i Sostenibilitat, que inclourà les següents matèries

 • Ordenació i Gestió del Territori.
 • Habitatge.
 • Obres i Infraestructures.
 • Manteniment, Via Pública i parcs i jardins
 • Manteniment d´edificis municipals.
 • Servis Municipals.
 • Mobilitat i Transports.
 • Sostenibilitat i Medi Ambient

Composició comissions informatives legislatura 2023-2027

Estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de Regidores i Regidors de la Corporació, amb la possibilitat que els que tinguin més d'un representant  puguin nomenar un substitut o substituta, aplicant-se per a les votacions el vot ponderat, en funció del nombre de Regidors o Regidores representat en el Ple de l'Ajuntament de la manera següent: 

 • Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)                1 representant = 4 vots
 • Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progres (PSC-CP)      1 representant = 4 vots
 • Som de Montgat (SDM)                                                                                 1 representant = 3 vots
 • Junts per Montgat (Junts)                                                                              1 representant = 3 vots
 • Montgat en Comú PODEM (MECP-ECG)                                                     1 representant = 2 vots
 • Liberals per Montgat                                                                                      1 representant = 1 vot

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.

President: Carlos Benito Molinero (PSC-CP)

Suplent: Tània González Margalef (PSC-CP)

Vocals:

Rosa M. Funtané Vilà (ERC)

Suplent: David Sánchez Boutin (ERC)

Segon suplent: Alba Hernández Lacoma (ERC)

Raül Abad Navarrete (Som de Montgat)

Suplent: Marian Sotos Gómez (Som de Montgat)

Francesc X. Garcia Arrocha (Junts per Montgat)

Suplent: Mercè Marín Planas (Junts per Montgat)

Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Pedro Pérez Azor(Montgat en Comú Podem)

Francisco Castells Guitart (Liberals per Montgat )

Comissió informativa de Serveis a les Persones

Presidenta: Marian Sotos Gómez (Som de Montgat)

Suplent: Oriol Villà Parera (Som de Montgat)

Vocals:

Alba Hernández Lacoma (ERC)

Suplent: Jordi Ratera Sarrà (ERC)

Segon suplent: Rosa M. Funtané Vilà (ERC)

Marta Zorrilla Ferrer (PSC-CP)

Suplent: Tània González Margalef (PSC-CP)

Àfrica Roigé Comas (Junts per Montgat)

Suplent: Mercè Marín Planas (Junts per Montgat)

Pedro Pérez Azor (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Francisco Castells Guitart (Liberals per Montgat)

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.

Presidenta: Mercè Marín Planas (Junts per Montgat)

Suplent: Francesc X. Garcia Arrocha (Junts per Montgat)

Vocals:

David Sánchez Boutin (ERC)

Suplent: Jordi Ratera Sarrà (ERC)

Segon suplent: Rosa M. Funtané Vilà (ERC)

Tània González Margalef (PSC-CP)

Suplent: Carlos Benito Molinero (PSC-CP)

Oriol Villà Parera (Som de Montgat)

Suplent: Raül Abad Navarrete (Som de Montgat)

Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Pedro Pérez Azor (Montgat en Comú Podem)

Francisco Castells Guitart (Liberals per Montgat )

Calendari comissions informatives any 2024

MES DIA
Gener 18
Febrer 22
Març 14
Abril 18
Maig 23
Juny 20
Juliol 18
Setembre 19
Octubre 23
Novembre 21
Desembre 12

Les sessions es celebren el dijous anterior a la data de celebració del Ple de cada mes a partir de les 18 h a l'edifici de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:45
Darrera actualització: 08.02.2024 | 12:45