Comissions informatives

Funcions i competències

Les Comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes  que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com fer el seguiment de la gestió de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les Regidores i Regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al propi Ple.

Per l'actual mandat corporatiu, es va aprovar la creació de les següents comissions informatives: (Acord Ple 11de juliol de 2019) 

Comissió Informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns, que inclourà les següents matèries

 • Recursos Econòmics.
 • Recurs humans i Serveis Interns.
 • Qualitat, avaluació de servis públics i bon govern.
 • Programació i Coordinació.
 • Ciutadania.
 • Participació ciutadana.
 • Ciutadania.
 • Promoció econòmica.
 • Comerç  i Consum.
 • Seguretat Ciutadana.
 • Turisme.
 • Foment de l'Ocupació.
 • Totes aquelles matèries no expressament atribuïdes a una altra Comissió informativa.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones, que inclourà les següents matèries

 • Acció Social.
 • Gent Gran.
 • Salut.
 • Polítiques d´Igualtat.
 • Cooperació i Solidaritat.
 • Educació.
 • Joventut.
 • Cultura i Festes.

Comissió Informativa del Territori i Sostenibilitat, que inclourà les següents matèries

 • Ordenació i Gestió del Territori.
 • Habitatge.
 • Obres i Infraestructures.
 • Manteniment, Via Pública i parcs i jardins
 • Manteniment d´edificis municipals.
 • Servis Municipals.
 • Mobilitat i Transports.
 • Sostenibilitat i Medi Ambient

Composició comissions informatives

Estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de Regidores i Regidors de la Corporació, amb la possibilitat que els que tinguin més d'un representant  puguin nomenar un substitut o substituta, aplicant-se per a les votacions el vot ponderat, en funció del nombre de Regidors o Regidores representat en el Ple de l'Ajuntament de la manera següent: 

 • Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)                1 representant = 5 vots
 • Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progres (PSC-CP)      1 representant = 3 vots
 • Junts per Montgat (Junts)                                                                              1 representant = 3 vots
 • Som de Montgat (SDM)                                                                                 1 representant = 2 vots
 • Montgat en Comú PODEM (MECP-ECG)                                                     1 representant = 2 vots
 • Ciudadanos                                                                                                   1 representant = 1 vot
 • Montgat Guanya – Més – Iniciativa i compromís                                          1 representant = 1 vot

Composició de les Comissions informatives pel mandat 2019-2023:

Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns.

President: Sr. Carlos Benito Molinero (PSC-CP)

Suplent: Sr. Andreu Absil Sola (PSC-CP)

Vocals:

Sra. Laura Ribot Cuenca (ERC-AM)  

Suplent: Sra. Rosa M. Funtané Vilà (ERC-AM)

Sra. Mercè Marín Planas (Junts per Montgat)

Suplent: Sr. Francesc X. Garcia Arrocha (Junts per Montgat)

Sr. Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat)

Suplent: Sra. Marian Sotos Gómez (SOM de Montgat)

Sr. Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Sra. Mònica Simón Ros (Montgat en Comú Podem)

Sr. Jordi M. Abad Planas (Montgat Guanya -Més- Iniciativa I Compromís)

Sr. Luis Antonio Fariña Herrador (regidor no adscrit)

Comissió informativa de Serveis a les Persones

Presidenta: Sra. Marian Sotos Gómez (Som de Montgat)

Suplent: Sr. Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat)

Vocals:

Sra. Alba Hernández Lacoma (ERC-AM)

Suplent: Sr. Jordi Ratera Sarra (ERC-AM)

Sra. Tània González Margalef (PSC-CP)

Suplent: Sr. Andreu Absil Sola (PSC-CP)

Sr. Francesc X. Garcia Arrocha (Junts per Montgat)

Suplent: Sra. Mercè Marín Planas (Junts per Montgat)

Sra. Mònica Simón Ros (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Sr. Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Sr. Jordi M. Abad Planas (Montgat Guanya -Més- Iniciativa I Compromís)

Sr. Luis Antonio Fariña Herrador (regidor no adscrit)

Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat.

President: Sra. Mònica Puig Ribas (Junts per Montgat)

Suplent: Sr. Francesc X. Garcia Arrocha (Junts per Montgat)

Vocals:

Sr. David Sánchez Boutin (ERC-AM)

Suplent: Sra. Alba Hernández Lacoma. (ERC-AM)

Sr. Carlos Benito Molinero (PSC-CP)

Suplent: Sr. Andreu Absil Sola (PSC-CP)

Sr. Raül Abad Navarrete (SOM de Montgat)

Suplent: Sra. Marian Sotos Gómez (SOM de Montgat)

Sr. Daniel Fuentes Fuentes (Montgat en Comú Podem)

Suplent: Sra. Mònica Simón Ros (Montgat en Comú Podem)

Sr. Jordi M. Abad Planas (Montgat Guanya -Més- Iniciativa I Compromís)

Sr. Luis Antonio Fariña Herrador (regidor no adscrit)

Calendari comissions informatives any 2022

MES DIA
Gener 20
Febrer 17
Març 24
Abril 21
Maig 19
Juny 22
Juliol 21
Setembre 22
Octubre 20
Novembre 17
Desembre 15

 

Darrera actualització: 28.11.2022 | 20:52
Darrera actualització: 28.11.2022 | 20:52