Reconeixement a la transparència del Consistori

Divendres, 9 d'abril de 2021 a les 00:00

Montgat obté el Segell InfoParticipa de transparència per primera vegada, amb el qual la Universitat Autònoma de Barcelona li atorga una qualificació d’excel·lent.

L’Ajuntament de Montgat ha estat distingit per primera vegada amb el Segell InfoParticipa a la qualitat i transparència de la comunicació pública, amb una nota de 96,15 sobre 100. D’aquesta manera, es reconeix l’esforç per oferir a la ciutadania tota la informació relativa al funcionament del consistori, l’estat pressupostari, les diferents convocatòries de subvencions, el retiment de comptes i l’acció de l'equip de govern i dels grups a l'oposició.

Podeu consultar l’avaluació al web www.mapainfoparticipa.com. El Segell InfoParticipa és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vinculada al Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, en la qual ara col·laboren diversos centres universitaris de tot Espanya. Entre altres projectes, avaluen els webs dels ajuntaments per determinar si la ciutadania té accés a diferents tipus d’informacions, així com si s’ofereixen de manera accessible i entenedora. L’avaluació del web de l’Ajuntament (www.montgat.cat) ha conclòs que compleix pràcticament tots els indicadors de qualitat i transparència (l’avaluació n’estableix 52) i que, per tant, ha d’obtenir el Segell InfoParticipa. En concret, el web compleix 50 dels 52 indicadors.

L’any passat el web municipal només complia el 39,58 % dels indicadors. Els indicadors del segell revisen que s’ofereixi informació sobre diversos aspectes, com per exemple tota la relativa als regidors i regidores del consistori (currículum, declaració de béns, dades de contacte), l’estat dels comptes municipals, la contractació pública i l’atorgament de subvencions, els mecanismes de participació ciutadana existents o les vies per fer tràmits. L’Ajuntament ha fet un treball complex de redisseny de tot el menú principal i el portal de transparència per facilitar a la ciutadania l’accés a la informació, tenint presents aquests criteris.

Aquesta feina s’ha vist reconeguda amb l’atorgament del segell, que indica que Montgat és un dels municipis més transparents de Catalunya. La ciutadania pot trobar amb un màxim de tres clics tota la informació relacionada amb el funcionament de la institució, qui són els seus representants, quins espais de participació té a disposició, quina és l’acció del govern i quines són les propostes de l’oposició. També s’indica com formular queixes i suggeriments sobre els serveis públics, i s’informa sobre el pressupost i l’endeutament municipal, les subvencions i ajudes que s’atorguen anualment, els processos de contractació pública (convocats i resolts) i l’organització política i tècnica de la institució.El compromís de l’Ajuntament és ser tan transparent i accessible com sigui possible, i se seguirà treballant per millorar, si és possible, aquesta avaluació.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 20:51