Crònica sessió del 28 d'octubre de 2021

El passat dijous 28 d’octubre es va celebrar la sessió ordinària del Ple que va començar puntualment a les 19.30 h a la Sala Pau Casals. Els fets més remarcables va ser la retirada dels punts 1.6 i 1.7 relatius a l’aprovació del pressupost municipal 2022 i la plantilla de personal de l’ordre del dia a l’espera de la sentencia del Tribunal Constitucional en relació a les plusvàlues.

L’alcalde va iniciar la sessió amb el despatx d’ofici i va informar als assistents sobre l’evolució de casos COVID, vacunació i dades de l’atur. Concretament, a Montgat des de l’inici de la pandèmia s’han enregistrat 1139 casos, l’índex de rebrot és de 30 i la taxa de reproducció d’1,2. Tanmateix, un 77,5% de la població ha rebut la primera dosis, i un 68% la segona. Els darrers deu dies les escoles de Montgat només han tingut un cas de COVID a l’escola Hamelin Laie. Per altra banda, les dades de l’atur respecte setembre 2020, són d’un 21% menys, i es registren 520 persones a l’atur.

A continuació es va donar compte als regidors i regidores del Plenari de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 27  de setembre al 22 d’octubre de 2021 del núm. 1727-2021 al núm. 1907-2021  i dels acords de la sessió de data 16 de setembre i 7 d’octubre de 2021 i de la Junta de Govern Local.

A la sessió també es va assabentar  de les Resolucions de l’Alcaldia relatives al nomenament d’un funcionari en pràctiques i d’un funcionari interí com agents de la Policia Local.

Seguidament, es va llegir la proposta al Ple d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 30/2021, que un cop debatuda i sotmesa a aprovació es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PSC, Junts per Montgat, SOM de Montgat i un regidor no adscrit i els vots en contra dels regidors i regidores d’ERC,  Montgat en Comú Podem i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís.

Ja a la part de control de la sessió plenària es van debatre i votar les següents Mocions:

MOCIONS

Finalment, es va llegir la Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat. Un cop sotmesa a debat i votació es va aprovar amb els vots favorables dels regidors i regidores d’ERC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, Montgat en Comú Podem, i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís i l’abstenció dels regidors i regidores del grup municipal del PSC i un regidor no adscrit.

Seguidament es va sotmetre a votació la inclusió a l’ordre del dia de la Moció presentada per urgència pel grup d’ERC, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya Més Iniciativa Compromís en relació a les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de  naturalesa urbana i  per una nova llei del finançament local.

Un cop votada favorablement la inclusió a l’ordre del dia de la Moció, es va llegir i debatre  i un cop sotmesa a votació es va aprovar amb els vots a favor dels regidors i regidores d’ERC, Junts per Montgat, SOM de Montgat, Montgat en Comú Podem, i un regidor de Montgat Guanya Mes Iniciativa Compromís i els vots en contra dels regidors i regidores del PSC i un regidor no adscrit.

 

Darrera actualització: 03.02.2022 | 11:06