Crònica sessió del 13 d'octubre de 2020 extraordinària

Crònica de la sessió extraordinària del Ple del mes d’octubre

El passat 13 d’octubre es va celebrar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. De la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària del Ple en destaca l’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2021.

La sessió es va iniciar a les 19.30 h a través de Zoom amb l’exposició de les modificacions de les Ordenances fiscals per a l’any 2021, i el seu debat i aprovació que va comptar amb l’abstenció de cinc membres del grup municipal d’ERC-AM, dos membres de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i els vots en contra d’un membre del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament també va aprovar per unanimitat de tots els seus membres la modificació de l’article 6è de l’Ordenança fiscal municipal núm. 26, reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris.

MOCIONS

Per finalitzar, els regidors i regidores van debatre la Moció presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Junts per Montgat, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. Un cop sotmesa a votació la Moció es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d’ERC-AM, tres membres del grup municipal del Junts per Montgat i un membre del grup municipal de SOM (Sr. Raül Abad Navarrete). Van votar-hi en contra dos membres del grup municipal de PSC-CP (Sr. Andreu Absil Sola i Sr. Carlos Benito Molinero), i es van abstenir dos membres del grup municipal MONTGAT EN COMU PODEM, un membre del grup municipal del PSC-CP (Sra. Tània González Margalef), un membre del grup municipal de SOM (Sra. Marian Sotos Gómez), el regidor de Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís (Sr. Jordi Abad Planas) i del Regidor no adscrit (Sr. Luis Antonio Fariña Herrador).

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:55