Crònica del Ple del 30 de març de 2023

Al Ple de març es va aprovar la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció i el  Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Montgat.

Al despatx d’ofici l’alcaldessa va  iniciar la sessió informant sobre el calendari de les eleccions municipals 2023 que s’han convocat pel dia 28 de maig.

L’alcaldessa Mercè Marin (Junts per Montgat) també va fer esment que per tercer any consecutiu l’Ajuntament ha obtingut el segell Infoparticipa de transparència de la UAB per la informació que es publica al portal web de l’ajuntament.

El regidor de Seguretat Ciutadana Raül Abad (SOM) va facilitar dades interanuals de l’any 2022 al 2023,  i va dir “s’han reduït un 40% els robatoris d’entrada a domicili, que de 15 a passat a 9; els robatoris amb violència i intimidació també han baixat de 16 a 9”. 

També va informar de la presentació del  Pla d’accessibilitat, que “recull totes les millores i accions que s’han de preveure al tots els barris del municipi per trencar les barreres arquitectòniques a nivell de transport i vianants. “

El Ple es va iniciar amb diversos assabentats relacionats amb el nomenament de dos funcionaris en pràctiques i un funcionari interí que s’incorporen a la Policia Local del poble.

Tanmateix, es va assabentar als membres del Ple de l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montgat i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del programa Temps per Cures 2023-2026 que permetrà conciliar la vida familiar de les persones amb un temps de canguratge per a infants de 6 a 12 anys fora de l’horari lectiu en horari de tarda.

Al Ple també es aprovar la rectificació d’error material de l’acord del Ple   del 23 de febrer de 2023, en relació a la relació de llocs de treball per a l’any 2023. Hi van votar a favor els grups de l’equip de govern Junts per Montgat, PSC-CP, SOM  i un Regidor no adscrit i s’hi van abstenir ERC-AM, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Hi va haver-hi unanimitat de tots els grups en l’aprovació de la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció i aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Montgat.

En relació a l’aprovació de projectes d’obres a la via pública es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics els projectes d’obres de la nova urbanització del Passatge Pare Claret (Cr. Marina – Cr. Avenir) per un import de 103.858,49 euros IVA inclòs, i el projecte d’obres de la nova urbanització del carrer Arno Jäger (Cr. Marina - Cr. Avenir) per una despesa de 87.008,40 euros IVA inclòs.

No va haver-hi acord de tots els grups polítics en el debat i votació del projecte de creació del nou parc a la Ronda dels Països Catalans que es va aprovar per un import de 330.981,49 euros amb els vots a favor de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM i un del Regidor no adscrit i s’hi van abstenir ERC-AM, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya - Més Iniciativa - Compromís.

Finalment, el Ple va aprovar per acord de tots els grups el projecte d’instal·lació d’un regulador semafòric al camí Ral - estació de Montgat Nord que tindrà un cost per les finances municipals de 21.848,59 euros IVA inclòs

Darrera actualització: 20.02.2024 | 11:37