Endeutament financer

Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? 

A data 31/12/2023, l'endeutament de l'Ajuntament de Montgat amb entitats financeres i altres administracions públiques és zero.
 
 
 

L’Ajuntament preveu sol·licitar préstecs bancaris durant 2024 per finançar diferents actuacions en via pública, equipaments municipals i altres inversions.

Pots consultar-ho a la seu electrònica clicant aquí i l’annex d’inversions corresponent al pressupost 2024 clicant aquí

D’altra banda, a 31/des/2023 l’Ajuntament té 442 m€ pendents d’amortitzar corresponents al contracte d’arrendament financer subscrit amb Elecnor (proveïdor d’enllumenat públic), amb una amortització anual de 161 m€ (capital + interessos).

 

 

 

 

Darrera actualització: 01.02.2024 | 21:20
Darrera actualització: 01.02.2024 | 21:20