Ofici informatiu GEL POLISH

Productes cosmètics de la marca WEMMI MEKO S.L.

Des de l’equip de Salut Pública us informem que hem rebut una alerta sobre diversos productes cosmètics de la marca WEMMI MEKO S.L.., per part del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya); els productes són els següents:

GEL POLISH 15ML WEMMI

 

Lots:   Tots

Aquest producte cosmètic presenta els següents riscos:

- Conté els ingredients HEMA i DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, substàncies que estan incloses en l'Annex III (llista de les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics a excepció de les restriccions establertes) del Reglament (CE) 1223/2009

- L’etiquetatge del producte no indica les precaucions particulars d’ús indicades en l'Annex III en relació amb aquestes substàncies com són “Només per a ús professional” i “Pot provocar una reacció al·lèrgica”.

Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009 sobre els productes cosmètics.

Com podeu observar i a priori, l’ús dels productes no hauria de provocar efectes extremadament greus i per tant us convidem a alertar-nos però no alarmar-nos.

Què fem si ens trobem afectats?

 • Consumidors:
  • No adquiriu cap unitat del lot afectat d’aquest producte.
  • Si disposeu d’alguna unitat del lot afectat d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata, llanceu-la o bé adreceu-vos a l’establiment on la vàreu comprar per tornar-los-hi i què us retornin l’import que vàreu pagar.
  • Consulteu al servei de Salut Pública de Montgat, per a més dubtes o consultes.
  • Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS: https://sinaem.aemps.es/cosmet2VG/
 • Comerços:
  • Si disposeu d’unitats d’aquests productes, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
  • Accepteu les unitats del lot afectat que us tornin els vostres clients i retorneu-los-hi l’import que varen pagar.
  • Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats de què disposeu dels lot afectat, així com les unitats que us puguin tornar els vostres clients.
  • Consulteu al servei de Salut Pública de Montgat, per a més dubtes o consultes.
  • Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS: https://sinaem.aemps.es/cosmet2VG/

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat , indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Aprofito per informar-los que aquest tipus d'alertes també es publiquen al lloc web del Canal Medicaments i Farmàcia d'aquest Departament, concretament a

https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/

Atentament,

Montgat, a la data de la signatura electrònica.

El Tècnic de Salut Pública,

Víctor Blanco Saiz

Darrera actualització: 12.12.2023 | 14:28
Darrera actualització: 12.12.2023 | 14:28