Factura electrònica

Què és una factura electrònica?

És un document electrònic que conté la mateixa informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Aquest document ha d'estar signat electrònicament amb un certificat digital reconegut, cosa que garanteix la seva autenticitat, integritat i li ofereix la mateixa validesa legal que una factura en paper.

D'acord amb la normativa vigent, totes les factures que es presentin a l'Ajuntament de Montgat, hauran de fer-ho mitjançant format electrònic.

Per tal de facilitar als diferents proveïdors la seva implantació, podeu consultar el següent enllaç.  

Requisits previs

1. El codi DIR3 que és L01081265 que s'ha d'indicar en els tres apartats: "OC", "CG" i "UT".

2. Estar donats d'alta en el fitxer de tercers de l'Ajuntament, per la qual cosa hauran d'emplenar el formulari adjunt i fer-nos-el arribar degudament signat i segellat pel banc a través de la seu electrònica.

A la bústia de factures podeu presentar la vostra factura i consultar-ne l'estat.

Avantatges de la factura electrònica

  • Estalvi econòmic
  • Supressió de la gestió en paper
  • Eliminació de desplaçaments per entregar factures
  • Reducció dels temps de gestió i pagament
  • Consulta on-line de l'estat de tramitació de la factura
Darrera actualització: 28.01.2022 | 08:30
Darrera actualització: 28.01.2022 | 08:30