Blanquejadors dentals

Blanquejadors dentals

Hi ha una alerta sanitària sobre l'ús de dos blanquejants dentals per part del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya); els productes s’adquirien pel web Fruugo.com i són els següents:

  • Dental Bleaching System Oral Gel
  • Teeth Whitening Pen

El primer dels productes especificava un 44% de peròxid d’hidrogen, quan la normativa vigent especifica un una concentració màxima del 0,1%. Posteriorment, les anàlisis del gel dessensibilitzant del kit van demostrar que el peròxid d'hidrogen estava dins dels límits legal (<0,1%), no així les seves especificacions.

El segon producte presentava concentracions per sobre del llindar permès (2’66-2’76%).

Com podeu observar i a priori, l’ús dels productes no hauria de provocar efectes extremadament greus i per tant us convidem a alertar-nos però no alarmar-nos.

 

Què fem si ens trobem afectats?

- No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.

- Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

- Consulteu al servei de Salut Pública de Montgat, per a més dubtes o consultes.

- Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal web NotificaCS: https://sinaem.aemps.es/cosmet2VG/

 

Les alertes sanitàries es publiquen a la web del Canal Medicaments i Farmàcia delDepartament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 06.06.2023 | 13:57
Darrera actualització: 06.06.2023 | 13:57