Crònica sessió del 25 de març del 2021

Ahir es va celebrar la sessió del Ple de març de l’Ajuntament en la qual van destacar l’aprovació de diverses Mocions per part dels grups municipals. La sessió es va celebrar de manera telemàtica i es va poder seguir en directe pel canal YouTube municipal.

En primer lloc, l’alcalde Andreu Absil Solà, va informar als assistents al Plenari sobre les dades de l’atur al mes de febrer de 2021, segons les quals hi ha 105 persones més a l'atur respecte febrer de 2020, amb un total de 669 persones aturades. Respecte les dades del COVID-19, des de l’inici de la pandèmia s’han enregistrat 675 casos confirmats a Montgat, i en aquests moments el risc de rebrot és molt baix (16), r del 38, i és un dels únics municipis de la comarca del Maresme en verd. Explica que no hi ha casos a les escoles, i respecte les dades de vacunació a l’Àrea Bàsica de Salut de Montgat-Tiana, 1.899 persones han rebut la primera dosis, 9,47% del total i  976 persones, un 4,87% han rebut la segona dosis. L’alcalde explica que es reben poques vacunes i que s’ha rebut informació que s’habilitaran centres de vacunació massiva a Mataró i Badalona.

A  continuació, es va donar compte als regidors i regidores del Ple de les Resolucions d’Alcaldia i Resolucions dels Regidors delegats des del 19 de febrer de 2021 fins al 19 de març de 2021.

A la sessió del Ple també es va assabentar als regidors i regidores del Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0341-2021 de data 3 de març de 2021, relativa al cessament del Regidor Sr. Luis Antonio Fariña Herrador i declarar-lo com a Regidor sense dedicació.

A continuació, es va assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0399-2021 de data 11 de març de 2021, relativa al nomenament de funcionari de carrera com a Tècnic d’Administració General (A1), així com de la Resolució de l’Alcaldia núm. 0469-2021 de data 19 de març de 2021, relativa al   nomenament   de   funcionari   de   carrera   com   a  Tècnic   d’Administració   Especial   Serveis econòmics (A1).

Respecte la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns es va tractar un sol punt i els regidors i regidores van aprovar per unanimitat l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona.

A continuació, es van tractar cinc punts de la Comissió informativa Territori i Sostenibilitat, concretament:

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la proposta al Ple de declaració com àrea amb mercat d’habitatges tens la totalitat del  terme municipal de Montgat.

A continuació, el Ple va aprovar per unanimitat la imposició de diverses sancions, concretament tres expedients d’imposicions de sancions per infracció urbanística molt greu, i la imposició d’una sanció per infracció urbanística molt greu a la mercantil Pàdel Montgat Playa S.L.

Finalment, a la Comissió informativa de Serveis a les Persones es va tractar un únic punt de l’ordre del dia, i els membres del Plenari van aprovar  per unanimitat de tots els regidors/es la modificació de les bases per a l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social, concretament les targetes moneder.

Per acabar, a la part de control de la sessió del Ple de l’Ajuntament es van debatre les quatre mocions presentades pels diferents grups municipals:

MOCIONS

En primer lloc, es va aprovar amb 16 vots a favor i un vot en contra la Moció dels grups municipals de SOM, Montgat en comú Podem i Montgat Guanya- Mes-Iniciativa i Compromís, per el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR), respecte el sistema de reciclatge.

En segon lloc, els regidors i regidores de l’Ajuntament van aprovar per unanimitat la Moció del grup municipal d’ERC-AM, per a la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En tercer lloc, es  desestimar amb vuit vots a favor i nou en contra la proposta dels grups municipals d’ERC-AM i Montgat en Comú Podem, per a  la creació d’una taula de treball d’informació i debat per a formular les propostes del municipi de Montgat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’aprovació del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PDUM).

Finalment, els membres del Plenari van deixar sobre la taula la Moció presentada pel grup ERC-AM i Montgat en Comú Podem, reclamant a la Banca un servei i atenció adequades, en especial en relació amb la gent gran, col·lectius vulnerables i entitats socials, per complir amb la funció social que han de regir als productes i serveis bancaris.

Darrera actualització: 22.01.2022 | 22:01