Cap a un Ajuntament plenament igualitari

Dimarts, 1 de febrer de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Montgat està en procés d’aconseguir el Distintiu per la Igualtat de Gènere.

L’Ajuntament de Montgat està en procés d’aconseguir el Distintiu per la Igualtat de Gènere (Norma SG CITY 50-50), que impulsa l’associació ForGender Seal. Aquest distintiu és el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. El procés d’obtenció funciona com una eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local. L’associació guia el consistori sobre quines actuacions ha de portar a terme per afavorir la igualtat real entre homes i dones en tota l’organització, així com en les polítiques públiques que s’impulsen des del govern.

Per aquest motiu, el procés de certificació ja és de per si un compromís que adquireix el consistori i, a la vegada, el camí per aconseguir aquesta acreditació. ForGender Seal supervisa tot el procés, orienta i estableix criteris objectius i mesurables, amb indicadors verificables basats en les normes internacionals i nacionals de drets de les dones i igualtat de gènere, que permeten a la ciutadania disposar d’informació objectiva i comparable a l’hora d’avaluar l’acompliment de la institució en concret o l’avenç global en tot el territori.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 15:43