Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general

Publicades bases al BOPB de data 24/05/2023.

Publicades bases al DOGC de data 31/05/2023.

Publicades bases al BOE de data 15/06/2023.

Publicada llista provisional de persones admeses i excloses al BOPB i tauler d'anuncis en data 15/09/2023.

Proves previstes pel dia 4/10/2023 a la biblioteca Tirant lo Blanc a les 9.30h.

Darrera actualització: 14.09.2023 | 12:51