Consistori. Cartipàs 2019-2023

Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament en les eleccions del 2019 per a representar la ciutadania al Consistori de Montgat i el partit al qual pertanyen.

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de la Corporació, així com les seves dades de contacte i les seves retribucions.

En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Accedir a la informació dels components del consistori municipal 

Regidors i regidores de l'equip de govern (coalició de govern dels grups municipals del PSC, JuntsxMontgat i SOM de Montgat)

Sra. Mercè Marín Planas (JUNTS)

Fotografia de cara de Mercè Marín Alcaldessa i Regidora de Desenvolupament Econòmic, Empresa i Emprenedoria, Cultura, Consum i Comerç  

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 24.061,80€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648     

Xarxes socials: Instagram
a/e: marinpmr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sr. Andreu Absil Solà (PSC)

Fotografia de cara d'Andreu Absil1er. Tinent d'Alcalde i Regidor-Delegat de Serveis Interns, Comunicació, Transparència, Participació Ciutadana, Sostenibilitat i Medi Ambient.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 24.061,80€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Facebook
a/e: absilsa@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

 

Sr. Raül Abad Navarrete (SOM)

Fotografia de cara de Raül Abad 2n. Tinent d'Alcalde i Regidor-Delegat de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport i de Foment de l'Ocupació. 

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.106,24€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:  Twitter  Facebook
a/e: abadnr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sr. Carlos Benito Molinero (PSC)

Fotografia de cara de Carlos BenitoRegidor-Delegat de Recursos Econòmics i de Serveis Tecnològics i d'Innovació.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 15.308,16€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Linkedin
a/e: benitomc@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Francesc Xavier García Arrocha (JUNTS)

Fotografia de cara de Francesc Xavier GarcíaRegidor-Delegat de Via Pública i de Parcs i Jardins.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.106,24€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Facebook
a/e: garciaafr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Marian Sotos Gómez (SOM)

Fotografia de cara de Marian SotosRegidora-Delegada de Recursos Humans, Benestar Social i Promoció de la Salut, Família i Gent Gran i de Polítiques d'Igualtat.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 24.061,80€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:
a/e: sotosgm@montgat.cat 
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Tània González Margalef (PSC)

Fotografia de cara de Tania GonzálezRegidora-Delegada d'Esports, Joventut i d'Educació.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.106,24€ (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:
a/e: gonzalezmt@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Mònica Puig Ribas (JUNTS)

Fotografia de cara de Mònica PuigRegidora-Delegada d'Ordenació i Gestió del Territori i de Patrimoni i Habitatge.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.106,24€  (vigent des del 27 de maig de 2022)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Facebook
a/e: puigrmn@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Regidores i regidors a l'oposició

Sra. Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM)

Fotografia de cara de Rosa FuntanéRegidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple (100 €) i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Twitter Facebook
a/e funtanevrs@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. David Sànchez Boutin (ERC-AM)

Fotografia de cara de David SànchezRegidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Facebook
a/e: sanchezbdv@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sra. Laura Ribot i Cuenca (ERC-AM)

Fotografia de cara de Laura RibotRegidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple: 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Twitter Facebook
a/e: ribotcl@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Jordi Ratera i Sarrà (ERC-AM)

Fotografia de cara de Jordi RateraRegidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: raterasj@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Alba Hernàndez Lacoma (ERC-AM)

Fotografia de cara de Alba HernàndeRegidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100€ i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: hernandezlal@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Daniel Fuentes Fuentes (MECP-ECG)

Fotografia de cara Daniel FuentesRegidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: fuentesfd@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu de Montgat en Comú Podem

Sra. Maria-Mónica Simón Ros (MECP-ECG)

Fotografia de cara de Maria-Mónica SimónRegidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: simonrmn@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Jordi Abad i Planas (MG-ICVMES-C)

Fotografia de cara de Jordi AbadRegidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Facebook
a/e: abadiplanas@gmail.com
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Luis-Antonio Fariña Herrador (regidor no adscrit)

Fotografia de cara de Luís-Antonio Fariña

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e:  farinahl@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Darrera actualització: 16.02.2023 | 08:55
Darrera actualització: 16.02.2023 | 08:55