L'alcaldessa al teu abast

Rosa Funtané i Vilà
Rosa Funtané i Vilà
 Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de l'ajuntament de Montgat!

A través d'aquest espai volem obrir una via de comunicació directe amb  als ciutadans i ciutadanes: explicar el funcionament del consistori, transmetre  les notícies del municipi,  donar projecció al municipi i facilitar tota la informació a l'abast dels montgatins i montgatines.

Les noves tecnologies ens ofereixen la possibilitat  de comunicar-nos de manera més directe i eficaç amb la ciutadania i de la mateixa manera la ciutadania és capaç de participar de forma més activa en la gestió municipal, utilitzant  línies de comunicació més directes en les que ens podeu transmetre suggeriments o inquietuds. 

Per la meva part, com a alcaldessa de Montgat, crec que la comunicació és bàsica per al bon desenvolupament del municipi i us convido a participar de forma activa amb els vostres suggeriments i propostes a través de les diferents vies de comunicació institucionals obertes des del consistori i a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) de l'ajuntament on podeu trametre per escrit tot allò que us preocupi o vulgueu tractar.

També estic a la vostra disposició perquè em pugueu transmetre les opinions, queixes o suggeriments que tingueu, a través del formulari que trobareu tot seguit.

Montgat és el poble que estimo. És el poble en el que he nascut, m'he fet gran i he viscut. És un orgull ser de Montgat! És un municipi fantàstic, obert al mar, ben comunicat, amb bons equipaments, i un futur prometedor,  on les persones, les entitats i els diferents agents socials que en formen part donem el millor de nosaltres mateixos per fer de Montgat un poble millor per a tots.

Entre tots fem de Montgat el municipi de qualitat que volem per nosaltres, pels nostres fills/es i pel futur.

L'alcaldessa de Montgat

Rosa Funtané i Vilà

 
 

 

Podeu enviar els vostres comentaris a través d'aquest formulari directe a l'alcaldessa. Rebreu una resposta el més aviat possible.

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.
 
L'Ajuntament de Montgat utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.