Emprenedoria

Perquè sabem que crear una empresa no és fàcil, posem a vostra disposició un espai d'informació i assessorament per a que pugueu fer-ho amb majors garanties d'èxit
Creació d'empreses

- Us informem i assessorament per poder iniciar l'activitat

Us donem suport en els estudis previs per avaluar la viabilitat de la vostra idea de negoci

Compartim l'esforç de realitzar el pla d'empresa per ajudar-vos a fer més real i factible la vostra idea

Us informem i assessorem a l'hora de tramitar ajuts i finançament