Contacte

Ajuntament de Montgat
 
CIF P0812500G
Plaça de la Vila, s/n
08390 - Montgat
T. 93 469 49 00

 


 

Podeu enviar els vostres comentaris a través d'aquest formulari. Rebreu una resposta el més aviat possible.

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.
 
L'Ajuntament de Montgat utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.